Genel Sekretere direk bağlı birimler
 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü
 2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Genel Sekreter Yardımcısı M.Feyat ZEYDAN'a bağlı Müdürlükler ve işler
 1. Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı
 2. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
 3. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
 4. Bilgi İşlem Müdürlüğü
 5. Yapı Kontrol Müdürlüğü
 6. 3 İlçe Özel İdare Müdürlüğü
 7. Zarar Tespit Komisyonu
 8. Genel Sekreterlik Makamının vereceği diğer iş ve işlemler

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet TUNÇ'a bağlı Müdürlükler ve işler
 1. Hukuk Müşavirliği
 2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 3. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
 4. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 5. Yazı İşleri Müdürlüğü
 6. Yol ve Ulaşım Müdürlüğü
 7. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
 8. Özel İdarenin Ortak Olduğu şirket ve işlemler
 9. Genel Sekreterlik Makamının vereceği diğer iş ve işlemler